پرنده آمریکا پولشویی استخدام تروریستی

پرنده: آمریکا پولشویی استخدام تروریستی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی منابع ارزی در شرایط مطلوبی واقع شده است است / سیف

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درشرایط فعلی اقتصادی، این بانک جهت عمل به مأموریت خطیرخود نیازمند مجاهدت همگان داردگفت:سیاستهای تازه ارزی گام بلندی جهت جلوگیری

منابع ارزی در شرایط مطلوبی واقع شده است است / سیف

سیف: منابع ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد

عبارات مهم : ایران

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درشرایط فعلی اقتصادی، این بانک جهت عمل به مأموریت خطیرخود نیازمند مجاهدت همگان داردگفت:سیاستهای تازه ارزی گام بلندی جهت جلوگیری از خروج سرمایه از کشور بود.

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف عصر دیروز در دیدار با مدیران کل و مدیران بخش های ارزی، اقتصادی و نظارت، بانک مرکزی ضمن تقدیر از فعالیت های آنها و کارشناسان بانک مرکزی در هفته ها و روزهای اخیر هم راستا با تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص سیاست های تازه ارزی، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بانک مرکزی جهت عمل به مأموریت خطیر خود، نیاز به حضور و مجاهدت همگان دارد. از این رو در روزهای اخیر و همزمان با اعلام این سیاست ها، در بانک مرکزی شاهد همکاری چشمگیر، همبستگی و همدلی همکاران بخش های متفاوت و به خاص بخش ارزی به صورت شبانه روزی بودم، که جا دارد قدردان فعالیت های آنها باشیم؛ چراکه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی سرمایه ای ارزشمند جهت کشور هستند.

منابع ارزی در شرایط مطلوبی واقع شده است است / سیف

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقتصاددانان راهکارهای متفاوتی را جهت کم کردن نوسانات قیمت ارز پیشنهاد می کنند عنوان کرد: در این زمینه کارشناسان متفاوت نظر های متفاوتی جهت مواجه با چنین شرایطی ارایه می کنند، ولی آنچه در این میان حائز اهمیت هست، اتخاذ تصمیم مناسبی بود که به اقتصاد استحکام بخشد و آن را در برابر نوسانات بیرونی مصون کند.

سیف با بیان اینکه این بانک در تلاش است تصمیم های خطیر اقتصادی کمترین هزینه و تبعات را جهت جامعه داشته باشد، اظهار کرد: خوشبختانه تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت و سیاست های تازه ارزی آن گام بلندی جهت جلوگیری از خروج سرمایه از کشور هست؛ در کنار آن ذکر این توصیه مهم است که در حال حاضر منابع ارزی کشور در شرایط مطلوبی واقع شده است است و این منابع با مصارف متناسب هست؛ از این رو کمتر تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار می گیرد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درشرایط فعلی اقتصادی، این بانک جهت عمل به مأموریت خطیرخود نیازمند مجاهدت همگان داردگفت:سیاستهای تازه ارزی گام بلندی جهت جلوگیری

وی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم سیاست های تازه ارزی و نیز به کارگیری ظرفیت های موجود در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) تمام فعالیت های نیازمند تامین ارز، بتوانند به واسطه این سامانه، نیازهای ارزی خود را تأمین و صادرکنندگان نیز به آسانی ارز خود را از این طریق به بازارعرضه کنند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی قیمت فعلی ارز در این حد باقی نمی ماند و به مرور وقت دستخوش تعدیل و عوض کردن خواهد شد.

سیف با اشاره به اینکه اقتصاد کشور عزیزمان ایران در معرض توطئه ها و دشمنی های بسیاری در سطح بین الملل قرار داشته عنوان کرد: در هر توطئه ای که علیه کشور عزیزمان ایران در سطح بین الملل رخ می دهد، همواره نیم نگاهی به اقتصاد کشور عزیزمان ایران جهت ایجاد تزلزل در آن وجود دارد. از این رو باید تلاش کرد به اقتصاد کشور استحکام و ثبات بخشید و در این راه با به کارگیری ابزارهای مورد نیاز از وارد آمدن لطمه به اقتصاد کشور عزیزمان ایران جلوگیری کنیم و با زیاد کردن مقاومت پذیری آن، دشمن های را در رسیدن به اهداف توطئه آمیزشان ناکام بگذاریم.

منابع ارزی در شرایط مطلوبی واقع شده است است / سیف

گفتنی هست، در این جلسه مدیران بخش های متفاوت بانک مرکزی در خصوص سیاست های تازه ارزی دولت، نظرها و نظر های کارشناسی خود را ارایه کردند.

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | مرکزی | منابع | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | بانک مرکزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs